Renoveringsfondens Verksamhetsberättelse 2022

Överlämningen av Gandul under Classic Boat Meet i Västervik. Från vänter Sven, Bengt, Sussie, Lars, Tor, Tommy, Lisa. Foto: Martin Prieto Beaulieu

Renoveringsfonden lägger ett intensivt år till handligarna. Kronan på verket blev den framgångsrika kampanjen för att rädda den numera mycket uppmärksammade jakten Gandul från 1895. 

Renoveringsfronden (RF) har under sitt 30:e verksamhetsår haft ett antal protokollförda möten men i övrigt har ledamöterna haft tät kontakt via e-post och telefon och naturligtvis IRL (In Real Life).

Fonden har under året hanterat sju nya ärenden av olika slag men vi har också själva eller med hjälp av andra sökt upp behövande jakter. De sju ärendena under året har varit två SK22 (Vera och Indra), en SK30 (Pilen), en SK55 (Tanja) och tre äldre kuttrar (Edda, Bib och Långbom) 

Gandul visas upp på Veteranbåtsfestivalen 2022. För att uppmärksamma kampanjen ”Rädda Gandul” tog man fram Hoodies med Gandus märkersflagga. Foto: Martin Prieto Beaulieu

Största arbetet under året har varit att hantera Gandul från 1895 och få henne placerad hos ny förvaltare. Förutom omhändertagandet av båten, upptagning och sjösättningar gjordes det omfattande efterforskningar om båten bland annat för att säkerställa ägarlängden. Kampanjen Rädda Gandul fick stor uppmärksamhet genom artiklar i Dagens PS och tidningen Veteranbåten. Renoveringsfonden medverkade på Veteranbåtsfestivalen 2022 där Gandul uppmärksammades. Inför festivalen tog det fram hoodies (tröjor) med Ganduls flagga, affischer och en folder. Det löste sig utmärkt med att Utbildningsrederi AB i Göteborg tog över ansvaret i slutet av juli efter att Lars Nordlund och Tor Hedvall seglat ner båten till Västervik där överlämandet skedde under högtidliga former. Vi vill härmed passa på att tacka alla som varit involverade i arbetet!

Fonden har också på eget initiativ åkt runt på uppläggningsplatser och kontrollerat statusen hos jakter i behov av omvårdnad samt stöttat enskilda privatpersoners insatser på olika sätt.

Fonden håller uppsikt på jakter i behov av omvårdnad och ägarbyten via en objektlista (för närvarande cirka 15 objekt) och vi försöker tipsa och placera jakter från den.

Kursbåten Inga från 1900 av kontruktörern Albert Andersson visas av Bobby Cyrus i samband med ettt studiebesök på Träbåtssällskapet Skeppsmyran i Gröndal av medlemmar från MYS hösten 2022. Foto: Martin Prieto Beaulieu

Fondens uppskattade kursverksamhet i träbåtsrenovering på Träbåtsällskapet Skeppsmyran fortsatte under våren och hösten med den kuttern Inga från 1900. Ett antal spant har bytts och nu jobbas för fullt med att byta större delen av förstäven. Kursen leds av Bobby Cyrus och Tor Hedvall.

Årets jaktsmyg gick detta år till västkusten och då framförallt till Göteborg och trakterna kring sjön Mjörn. Information om jaktsmygen har publicerats i Skärgårdskryssaren och på webbplatsen Dagens PS.

Masterna som fonden samlat in är under hösten inventerat så vi har god koll på vilket rundhult vi har samlat på Yachtsnickeriet. Vi har under hösten fått en mast och en gaffelbom till Inga som förvaras på Gröndalsvarvet (Skeppsmyran).

Tor Hedvall

Besök hos Alingsås Segelsällskap (ASS) vid sjön Mjörn under Renoveringsfondens Jaktsmyg 2022. Från vänster Kjell Götberg, Lars Götberg, Tor Hedvall, Kjell Eldered och Lars Nordlund. Foto: Martin Prieto Beaulieu
Renoveringsfondens mastbank på Yachtsnickeriet i Värmdö inventeras av Tor Hedvall, Hans Samuelsson och Thomas Larsson. Foto: Martin Prieto Beaulieu