Ansökan, hur och vart?

Den som önskar stöd från renoveringsfonden är välkommen med en ansökan till RF, adress SSKF eller ett ifyllt ansökningsformulär (se länk nedan). En ansökan skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om jakten och en projekt­be­skriv­ning. Foton är också viktiga för fondens bedömningar, kanske har du redan en hemsida som beskriver jakten, skicka med länken.

För vad får jag tillstyrkan?
Regler och principer för tillstyrkan av ansökningar:

  1. Hjälp med att göra en renoveringsplan är ett första steg.
    Som riktlinjer gäller att renoveringar till originalutseende prioriteras.
  2. Ombyggnader är generellt oönskade, men ej otillåtna.
  3. Direkta penningbidrag är mycket sällsynta, istället försöker vi bidra med hantverkshjälp och hjälp till självhjälp.

Vad ska ansökan innehålla?
Precisera vad du vill ha hjälp med. Ange om du behöver hjälp med att planera renoveringen för att själv genomföra den, om du behöver hjälp med att skaffa material eller hjälp med den direkta renoveringen. Ange för det senare vad du behöver göra, byta bord, byta kölplanka, bultar osv.

Renoveringsfonden är Svenska Skärgårdskryssareförbundets och riktar sig främst till medlemmar i SSKF och deras jakter (skärgårdskryssare)
SSKF-RF, Tackjärnsvägen 2, 168 68 BROMMA

Ansökningsformulär

Härnedan kan du skriva din ansökan. Strunta i det engelska som står i rutorna och skriv vad rubriken anger.

Namn

Båtens namn och ev segelnummer

Email

Telefonnummer

Eventuell länk till båtens webbsida eller liknande

Hjälpbehov

När du skickat in din ansökan så kommer vi att kontakta dej för att få mer information om hur vi kan hantera din ansökan.
Vi har inget bestämt datum för ansökan utan vi behandlar ärendena löpande under året. Vi brukar ha fyra sammanträden om året då vi diskuterar inkomna frågor.

Success

Your form submitted successfully!

Error

Sorry! your form was not submitted properly, Please check the errors above.