Om Renoveringsfonden

Svenska Skärgårdskryssareförbundets renoveringsfond startades 1993 genom att man tog överskottet av medel från de senaste veteranbåtsfestivalerna och skapade en fond.


Därefter har fonden fylls på med bidrag från SSKF:s årsavgift. Renoveringsfonden har en egna stadgar, egen styrelse och fungerar som en stiftelse. Styrelsen består idag av Tor Hedvall (Ordförande), Jan Pettersson (Sekreterare), Hans Samuelsson(Kassör), Thomas Larsson, Eva Berglund-Thörnblom och Kjell Eldered .


Renoveringsfonden arbetar för att samla in pengar och sedan ge ut dessa i bidrag, inte nödvändigtvis i form av pengar utan oftast i form av besiktningar, rådgivning, hantverkshjälp, mm. Bidragen går i första hand till renoveringar av skärgårdskryssare och andra långsmala segelbåtar.


Genom åren har stöd även utgått till andra typer av klassiska segelbåtar och medlemmar i andra föreningar. Sedan starten 1993 har över 250 båtar fått stöd vilket gör Renoveringsfonden till en av landets i särklass viktigaste aktörer när det gäller att bevara klassiska segelbåtar.


Förutom att bidrag med hjälp delar ut Renoveringsfonden årligen två erkännanden i form av hedersplaketter. Dels för förtjänstfullt bevarande och dels för förtjänstfullt renoverande. Renoveringsfonden har mottagit donationer av hela båtar, omhändertagit och köpt in båtar för att undvika att de förfars för att senare placera hos en lämplig ny förvaltare.


I samarbete med Träbåtssällskapet Skeppsmyran på Gröndalsvarvet ordnar Renoveringsfonden årligen en mycket uppskattad träbåtsrenoveringskurs.
Du är välkommen att stödja Renoveringsfonden genom bidrag, sponsring eller testamentera en gåva. Du är även välkommen att nominera kandidater till Renoveringsfondens plaketter för förtjänstfullt bevarande och för förtjänstfullt renoverande.


Svenska Skärgårdskryssareförbundets Renoveringsfond
Tackjärnsvägen 2
168 68 BROMMA
Bankgiro 188-2273