Renoveringskurser

Fonden har sedan 2014 genomfört kurser i träbåtsrenovering. Detta sker på plats i Gröndal, Stockholm i samarbete med Träbåtssällskapet Skeppsmyran.

Två kurser om året försöker vi hinna med, den ena börjar på hösten efter att båtarna kommit upp på land i månadsskiftet september-oktober och den andra i slutet av januari. Tio till tolv kurstillfällen blir det varje termin då vi oftast träffas på torsdagskvällarna klockan 18 och håller på till klockan 22.

En typisk kurskväll börjar med samling och frågestund om förra gångens kurspass. Ibland har kursdeltagarna fått i uppgift att läsa på i kurslitteraturen och då diskuterar vi det också. Samlingen tar mellan en halvtimme och en timme och därefter går vi ut till aktuellt kursobjekt och arbetar praktiskt med flera arbetsmoment där eleverna får cirkulera mellan flera stationer. Omkring klockan 21 avbryter vi arbetet, städar efter oss och återvänder till en fikastund i samlingssalen. Där diskuterar vi kvällens arbete och utvärderar olika metoder. Vi brukar också hinna med att diskutera elevernas egna problem med sina båtar så de kan fortsätta med sina respektive projekt.

För närvarande jobbar vi med en kutter från 1900 som konstruerades av Albert Anderson och byggdes på Löfholmsvarvet i närheten. Vi byter förstäv, reparerar bordsändar och byter ett stort antal knäckta spant. I framtiden ska vi reparera bordskanter och/eller nåtlimma, lägga nytt däck, renovera ruff och slutligen reparera och montera inredningen.

Foto: Tor Hedvall

Vill du också delta i kursen? Skicka ett mejl till kursen(at)renoveringsfonden.se