Styrelsen

Valda styrelsemedlemmar:

Thomas Larsson, båtbyggare på Yachtsnickeriet har sedan starten 1993 varit ledamot i styrelsen och han har en gedigen kunskap om träbåtsbygge och om den svenska träbåtskulturen.

Eva Berglund-Thörnblom, fritidsbåtsintendent på Sjöhistoriska museet valdes in i fondens styrelse 1997. Eva både etnolog och arkeolog jobbar dagligen med fritidsbåtar och dessas historia på museet.

Tor Hedvall valdes in i styrelsen 1998 och har varit ordförande i fonden nästan hela 2000-talet. Tor har engagerat sig i både egna och andras renoveringar och vård av träbåtar hela livet. Håller sedan 2015 kurser i träbåtsrenoveringar.

Hans Samuelsson, ordförande i Svenska Skärgårdskryssareförbundet (SSKF) utsågs 2002 av sin styrelse att vara en av representanterna i fondens styrelse. Hans har ägt, rutat och vårdat ett antal båtar under årens lopp.

Kjell Eldered, arkitekt valdes 2007 in i fondens styrelse. Kjell har en lång erfarenhet av renovering och reparation av träbåtar.

Jan Pettersson utsågs av SSKFs styrelse 2017 att representera SSKF i styrelsen. Jan har skött om och renoverat ett antal skärgårdskryssare sedan 1980-talet och dokumenterar gärna sina ansträngningar på Facebook.

Adjungerade till renoveringsfondens styrelse:

Ulf Lycke, faktachef i SSKF, historiker och mycket kunnig om både skärgårdskryssare och andra båtar. Ulf har också ägt ett antal skärgårdskryssare sedan 1980-talet.

Martin Prieto Beaulieu, marinarkeolog och journalist, forskar och skriver mycket om den äldre svenska fritidsbåtsflottan. Martin äger idag en av sveriges äldsta seglande båtar: Edda från 1884.

Tidigare styrelsemedlemmar (mer än tre år) :

Per Thelander 1993-2016

Hans Wetterberg 1993-1997

Tore Wernolf 1993-1996

Stefan ”Bokis” Andersson 1993-1996

Urban Sobéus 1994-1997

Bengt Parmell 1998-2003